Virtuálne výlety

Ilustračný obrázok: ©Halfpoint – stock.adobe.com

„Virutálne výlety“ sú bezplatným dobrovoľníckym projektom. Umožňujú virtuálne vycestovať v „teple obývačky“ do ďalekých krajov na miesta, kde by sa účastníci inak nikdy nedostali.

S použitím najmodernejších VR (virtual reality) technológií sa skupina účastníkov virtuálne prenesie na tematicky vopred vybrané miesta.


Pre koho je to určené?

Virtuálny výlet je určený pre nemobilných, chorých, alebo sociálne odkázané deti, mládež i dospelých ľudí, ktorí nemôžu cestovať.

Účastník musí byť schopný vnímať okolie a komunikovať. Mal by prejavovať záujem o spoznávanie nového, alebo aspoň rozptýlenie, či zábavu.

Aký je cieľ?

Deťom splniť sny a dospelým ich túžby aspoň virtuálne. Sprostredkovať nové, spoločné zážitky, ktoré by inak nikdy nemohli absolvovať. Zvýšiť sociálnu interakciu zdieľaním sa o miestach, ktoré virtuálne navštívili.

Projekt je inšpirovaný startupom RENDEVER

Upozornenie: virtuálne výlety nie sú vhodné pre ľudí náchylných na epileptické záchvaty. Prítomnosť organizátora, alebo ním povereného zástupcu je nutná.