Ako to prebieha

Skupina môže mať od 2 do 12 osôb. Momentálne máme 4 VR sady, takže vieme obslúžiť štyroch účastníkov súčasne.

Jedno sedenie trvá asi 30 minút, podľa toho ako dlho účastníci vydržia. 🙂 Prvých 5 minút zaberie úvodná príprava a spúšťanie aplikácií. Potom im nasadíme virtuálne okuliare (VR) na hlavy a doladíme popruhy tak, aby nepadali z hlavy a netlačili.

Po ukončení prvého kola môžu ísť ďalší štyria atď.


Carl Zeiss 3D okuliare VR One Plus

Čo sú VR okuliare? Jedná sa o bežne dostupné zariadenie, do ktorého sa vloží mobilný telefón. Túto technickú výbavu – okuliare aj mobilné telefóny, zabezpečíme my.

Obsluha zo svojho notebooku ovláda celú projekciu tak, aby všetci účastníci vo svojich okuliaroch naraz videli rovnaké prostredie. Otáčaním hláv sa môžu obzerať po okolí podobne ako keby sa nachádzali priamo na mieste.

Čo je potrebné zabezpečiť?

Miestnosť s elektrickou zásuvkou, stolom a dostatočným počtom stoličiek (1 pre obsluhu + 2-4 podľa účastníkov).

Miestnosť by mala byť počas virtuálneho výletu zatvorená, aby sa odfiltrovali rušivé vplyvy okolia.

Koľko táto služba stojí?